Nowości i zmiany w usługach NOR-STA w wersji 6.0

 • Pełna historia projektu, dowodów i ocen

Od NOR-STA 6 przechowana jest pełna historia projektów. Oznacza to, że każda zmiana jest zapamiętywana przez system i w dowolnym momencie można zobaczyć, co się zmieniło. Wszystkie zmiany dotyczące pojedynczego węzła można przeglądać w odświeżonej zakładce „Zmiany”. Pokazuje ona wszystkie modyfikacje danego węzła, ale bez ich szczegółów. Widoczny jest czas, autor i typ zmiany. Istnieją cztery główne typy zmian: drzewo (np. dodanie, usunięcia, zmiana położenia węzła), węzeł (np. zmiana nazwy lub opisu), ocena (np. dodanie nowej oceny), dowód (np. załączenie dowodu lub ustawienie repozytorium dla odwołania). Szczegółowe informacje na temat zmian można uzyskać pobierając pełny raport listy zmian (menu „Raporty”).

Wszystkie zmiany oceny dla pojedynczego węzła można zobaczyć w zupełnie nowej zakładce „Historia ocen”.

Poprzednie wersje dowodów można odczytać za pomocą nowej funkcji „Wczytaj wcześniejsze dowody” w zakładce „Dowód”.

 • Przeglądanie stanu projektu z dowolnego dnia

Dzięki pamiętaniu pełnej historii zmian, NOR-STA 6 umożliwia powrót do historycznego stanu całego projektu z wybranego dnia. Służy do tego nowy zestaw funkcji w podmenu „Stan z dnia” w menu „Widok”. Ustawienie daty dla oczekiwanego stanu projektu odbywa się za pomocą specjalnego kalendarza. Możliwe jest również pokazanie stanu z dnia z prezentacją ocen. Widok dawnych stanów projektu jest dostępny tylko do odczytu i nie można go zmieniać. Ponadto możliwe jest nadawanie własnych nazw ważnym z punktu widzenia użytkownika stanom projektu z wybranych dni (np. „Audyt wewnętrzny kwiecień 2014”).

 • Raporty: 6 uniwersalnych i 2 specyficzne dla standardów

Oprócz 6 uniwersalnych raportów, do których każdy użytkownik będzie miał dostęp, są również dostępne 2 specjalne: wykres radarowy (tylko dla klientów korzystających z szablonu Wspólnej Metody Oceny CAF) oraz lista ocen (tylko dla klientów korzystających z jednego z trzech szablonów: Wspólnej Metody Oceny CAF, Standardów Akredytacji Szpitali, Systemu Strefy Bezpieczeństwa).

 • Przyspieszenie załączania dowodów i dostęp do poprzednich wersji dowodów

Mocną stroną usług NOR-STA 6 jest większa wydajność. Załączanie dowodów jest jedną z tych funkcji, których działanie zostało znacznie przyspieszone. Ponadto zwiększono wygodę dodawania dowodów poprzez wprowadzenie możliwości ustawienia domyślnego repozytorium dla projektu. Podczas załączania dużych plików dowodów lub korzystając z wolnego łącza internetowego użytkownik jest informowany o zaawansowaniu procesu poprzez specjalny pasek postępu.

 • Wydawanie ocen i ich przeglądanie w zakładce Ocena

W NOR-STA 6 połączono funkcjonalność dotychczasowych zakładek Moja ocena i Ocena. Teraz zarówno wydawanie ocen jak i ich przeglądanie odbywa się w jednej, wygodnej zakładce.

 • Bezpośrednie ocenianie postulatów

W przypadku projektów z ustawioną metodą oceniania bez automatycznego wyliczania ocen (np. akredytacja szpitali, System Strefy Bezpieczeństwa) została wprowadzona możliwość bezpośredniego oceniania i wykluczania postulatów, dotychczas dostępna tylko za pośrednictwem strategii argumentacji.

 • Automatyczne wykluczanie postulatów po wykluczeniu wszystkich przesłanek

W przypadku projektów z ustawioną metodą oceniania z automatycznym wyliczaniem ocen dla strategii argumentacji i postulatów zostało dodane automatyczne ich wykluczanie w przypadku, gdy zostały wykluczone wszystkie przesłanki.

 • Najnowsza ocena jako ocena wynikowa z wielu ocen

Spośród wielu ocen tego samego węzła teraz oceną wynikową jest zawsze ocena najnowsza, co zapewnia pełne wsparcie historii ocen. W NOR-STA 6 wyłączono rzadko używane mechanizmy uśredniania ocen wielu audytorów oraz wyboru ocen preferowanego audytora.

 • Funkcja „zapomniałem hasła”

Użytkownicy, którzy zapomną swojego hasła mogą uzyskać nowe hasło korzystając ze specjalnej, bezpiecznej funkcji na stronie logowania.

 • Nowe preferencje użytkownika

Użytkownicy mogą dopasowywać wygląd usług NOR-STA w zależności od swoich potrzeb. W NOR-STA 6 nową preferencją jest możliwość indywidualnego ustawienia pokazywania ocen projektu przy jego otwarciu. Dodatkowo wskazanie domyślnego projektu użytkownika rozszerzyło się o wskazanie folderu. Ponadto od NOR-STA 6 domyślnym ustawieniem panelu zakładek jest prawa strona ekranu.

 • Rozszerzone formatowanie tekstu w edytorze opisów

Od NOR-STA 6 opisy węzłów mogą być czytelniejsze dzięki nowym opcjom w palecie narzędzi edytora tekstu. Są to: zmiana czcionki, zmiana rozmiaru tekstu, zmiana koloru tekstu.

 • Schowek bez przycisków

Wygląd schowka został znacznie uproszczony. Pokazuje on jedynie, co zostało skopiowane lub wycięte, a wszystkie funkcje z nim związane są dostępne poprzez menu główne lub kontekstowe wywoływane prawym przyciskiem myszy.

 

Funkcje administracyjne:

 • Podział na foldery i projekty

 • Możliwość zmiany kolejności folderów i projektów

 • Nowe możliwości kopiowania projektów

 • Łatwiejsze zarządzanie repozytoriami, w szczególności dostarczanymi w ramach usług NOR-STA